Reglement van opname

Doel | Criteria voor opname | Wat we niet opnemen | Wanneer we een site verwijderen | Omschrijving van een site | Aansprakelijkheid | Linken naar NL-menu

Doel:

Het doel van het WWW-register is een zo volledig mogelijk alfabetisch overzicht te geven van door Nederlandse organisaties onderhouden www-sites.

Criteria voor opname in het WWW-register:

1. De site moet door een Nederlandse (host)organisatie worden onderhouden, eventueel op een buitenlandse server. De taal waarin de site wordt aangeboden doet niet ter zake, maar is bijvoorkeur Nederlands (en in mindere mate) Engels, Duits, Frans of Spaans.
2. De site dient publiek toegankelijk(=zonder (gratis)password/abonnement) te zijn.
3. De site dient een structureel karakter te hebben.
4. In de homepage van de aangemelde site moet een adresvermelding zijn opgenomen van de beheerder ervan.

Niet opgenomen worden:

1. Tijdelijke sites(=korter dan 3 maanden zichtbaar)
2. Persoonlijke sites of homepages
3. Sites die het aanmeldformulier onjuist of onvolledig invullen.
4. Sites waarop de geboden informatie niet meer raadpleegbaar is zonder geavanceerde plugins.
5. Sites die hoofdzakelijk bestaan uit externe verwijzingen anders dan naar het informatie aanbod van de eigen organisatie. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor search-engines en onderwerps indexen.
6. Sites die een onvoldoende informatie aanbod bieden. Dit kunnen sites zijn die nog in aanbouw zijn, of slechts bestaan uit een logo met adresinformatie zonder interne en/of externe verwijzingen.
7. Sites waarvan de opgegeven naam en/of URL niet overeenkomt met de daadwerkelijke presentatie op de site.

Wij verwijderen wekelijks sites:

1. Wanneer de URL niet meer correct blijkt te zijn.(404 foutmeldingen)
2. Wanneer de site op een instabiele server blijkt te staan.
3. Wanneer de site overgaat tot beperking middels password of abonnement.
4. Wanneer achter een URL zich inmiddels een site van een andersluidende organisatie bevind.

Omschrijving van een site:

1. Een omschrijving dient neutraal, kort(max. 25 woorden) en krachtig de inhoud van een site weer te geven. Eventueel kan worden volstaan met trefwoorden. Herhaling van de naam van de site in de omschrijving dient vermeden te worden, evenals het gebruik van woorden zoals `server', `home-page' of `informatie over' omdat alle sites staan op servers, starten met een home en informatie verschaffen.

2. Commercieel of wervend taalgebruik, waarmee de suggestie gewekt wordt dat het NL-menu een beoordeling over een site geeft, wordt door de beheerder gefilterd. Vermijd daarom termen als `de eerste', `de beste' of `de grootste'.

3. Zedenkwetsend en/of anderszins maatschappelijk onaanvaardbaar taalgebruik wordt eveneens door de beheerder gefilterd.

4. Over de formulering van de omschrijving beslist de beheerder, zonder daarover in discussie te gaan met de aanmelder.

5. Indien van de opgegeven omschrijving geen neutrale tekst te maken valt behoudt de beheerder het recht voor de site zonder omschrijving te registreren.

Aansprakelijkheid:

Aan een aanmelding kunnen geen rechten ontleend worden. Opname vindt plaats op grond van beoordeling door de rubrieksbeheerder. Discussie over afwijzing van plaatsing in het register wordt niet gevoerd, niet per e-mail, niet telefonisch, niet per post of anderszins. De NL-menu beheerders houden het recht voor om van bovenstaande regels af te wijken in alle gevallen waarvan ze denken dat het in het belang is van NL-menu. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien beslissen eveneens de beheerders. Het NL-Menu wordt gedistribueerd onderhouden door rubrieksbeheerders, werkzaam bij verschillende organisaties. De rubrieksbeheerders, noch de betreffende organisaties, noch SURFnet BV dragen verantwoordelijkheid voor de inhoud van WWW-diensten (anders dan de eigen WWW-dienst) welke via de pagina's van het NL-Menu toegankelijk zijn. De beheerder van de aangemelde dienst dient na opname zelf zorg te dragen voor adreswijzigingen. Deze kunnen via het wijzigingsformulier worden doorgegeven. Indien adreswijzigingen niet doorgegeven worden, is de rubrieksbeheerder gerechtigd de dienst automatisch te verwijderen.

Linken naar NL-menu:

Wanneer uw site in NL-menu is opgenomen kunt u onderstaande NL-menu button d.m.v. de bijbehorende code in uw pagina opnemen.

geregistreerd bij NL-menu button <a href="http://www.kbresearch.nl/"><img src="http://www.kbresearch.nl/nl-menu/nl-menu/nlmenu.nl/images/registratieknop.gif" width="91" height="48" border="0"></a>


© NL-menu: de webindex voor Nederland