bedrijfsleven
 

NL-menu geschiedenis

1992

NL-menu is in 1992 in het begin van het gopher-tijdperk voortgekomen uit een initiatief van medewerkers van het rekencentrum bij Rijksuniversiteit Groningen onder de naam 'Informatiediensten in Nederland' en werd aanvankelijk op vrijwillige basis onderhouden door een aantal beheerders bij verschillende instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Dit gebeurde onder verantwoordelijk van CWIS-NL, een subgroep van de SURFnet Gebruikers Groep Informatiediensten en Gebruikersondersteuning (SGG-ISUS). CWIS-NL groeide in die tijd uit tot het operationele overleg op het gebied van online informatiediensten binnen de SURFnet-doelgroep en, daar indertijd het informatie aanbod via gopher bijna uitsluitend van instituten in het hoger onderwijs en onderzoek afkomstig was, eigenlijk voor heel Nederland.

 

1994

Vanaf november 1994 kwam het NL-menu ook als WWW-dienst beschikbaar. Het gopher-model hanterend werd gelijktijdig een WWW-register geopend, waarin alle sites van Nederlandse organisaties ondergebracht konden worden. Met de komst van WWW als multimediaal navigatiemiddel om informatie via het Internet te ontsluiten en in het kielzog daarvan de hausse aan organisaties, verenigingen en personen die een WWW-pagina op het net zetten, veranderde ook de betekenis van NL-menu. Het aantal vrijwilligers verminderde en meer onderhoudstaken kwamen in beheer bij Koninklijke Bibliotheek en de diversiteit aan informatiediensten dijde sterk uit. Onder druk van het toenemende aantal aanmeldingen is tevens de verwerking en produktie van het NL-menu sterk geautomatiseerd. De beoordeling van de aangemelde WWW-sites is feitelijk nog het enige aspect dat niet door computers wordt gedaan.

 

1997

In juni 1997 werd het NL-menu via gopher beeindigd, en teruggebracht tot een WWW-register van Nederlandse gopher-diensten. Op 1 juli 1997 kreeg NL-menu (in een vernieuwde vormgeving) zijn eigen domein http://www.kbresearch.nl/. Tevens werd in december 1997 de 10.000e site geregistreerd. Het NL-menu maakte een zeer sterke groei door. De dienst omvat meer dan 10.000 links naar Nederlandse websites verdeeld over 150 rubrieken en ruim 2.500 informatiepagina's. Het totaal aantal raadplegingen bedroeg in 1997 2.536.400

 

 

1998

NL-menu omvatte eind 1998 ruim 15.000 links naar Nederlandse websites, verdeeld over 375 rubrieken en circa 3.000 informatiepagina's. Het totaal aantal raadplegingen bedroeg in 1998 7.008.700

 

1999

In 1999 is begonnen met de opbouw van de hoofdrubriek 'Wetenschap' welke wetenschappelijke diensten op basis van de Nederlandse Basisclassifcatie ontsluit. Het totaal aantal raadplegingen bedroeg in 1999 12.062.600.

 

2000

Eind 2000 bevatte NL-menu 33.815 websites in 1272 rubrieken. De vormgeving is geheel vernieuwd, en heeft een aan de KB-website-huisstijl analoog uiterlijk gekregen.

 

2001

De Zoeken +-optie is operationeel.
Het NL-menu bevat momenteel sites in rubrieken.


NL-menu: de webindex voor Nederland, sinds 1992