bedrijfsleven
 

NL-menu doelstelling

Het NL-menu heeft tot doel het registreren, rubriceren en toegankelijk maken van informatiebronnen van Nederlandse organisaties op het Internet. Er is zowel een Nederlandse- als Engelse editie van het NL-menu.

Opname in het NL-menu vindt plaats op basis van aanmelding van informatiebronnen door de beheerders/service providers van dergelijke diensten, alsmede op basis van actief zoeken en toevoegen van relevante sites door de webredactie van het NL-menu.

Hoewel iedereen, die op het Internet is aangesloten gebruik kan maken van de dienst, richt het NL-menu zich primair op de SURFnet gerelateeerde doelgroep waaruit zij is voortgekomen: onderwijs en wetenschappen. Dit komt tot uiting in de rubriekenstructuur, waarin de nadruk meer ligt op de diensten die vanuit de onderwijswereld worden aangeboden, dan op de diensten uit andere sectoren van het Nederlandse economisch en maatschappelijk leven.


NL-menu: de webindex voor Nederland, sinds 1992