bedrijfsleven
 

NL-menu disclaimer

Het NL-menu wordt in opdracht van SURFnet bv onderhouden door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB draagt de redactionele verantwoordelijkheid voor het NL-menu. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat in het NL-menu geen reclame voor andere [commerciële] diensten wordt gemaakt. Door derden opgegeven omschrijvingen worden ontdaan van reclame-uitingen en wervende teksten in het algemeen. Teksten die op maatschappelijke en/of zedelijke gronden onaanvaardbaar zijn worden eveneens verwijderd.

 

De NL-menu beheerders, noch de Koninklijke Bibliotheek, noch SURFnet bv aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de informatiediensten waarnaar vanuit het NL-menu door middel van een hypertekst-link verwezen wordt. Aangezien de NL-menu beheerders geen controlemogelijkheden hebben op het juridisch eigendom van de namen van door derden aangemelde en in NL-menu geregistreerde diensten aanvaarden de beheerders, de Koninklijke Bibliotheek en SURFnet eveneens geen aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuken op gedeponeerde rechten door derden. Dienaangaande kunnen in goed overleg de beschrijvingen (met uitzondering van de URL) in de onder het NL-menu vallende documenten aangepast worden.


NL-menu: de webindex voor Nederland, sinds 1992