bedrijfsleven
 

NL-menu auteursrecht

Deze website is een publicatie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Hierop is de Auteurswet 1912 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van de Koninklijke Bibliotheek. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieŽn die beperkt blijven tot enkele exemplaren en die uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik zijn toegestaan.

Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van het NL-menu, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Voor zover via deze netwerkdienst gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.


NL-menu: de webindex voor Nederland, sinds 1992