Ngram instellingen

Grafiek instellingen

Toelichting

Algemeen

Met de DBNL ngram viewer doorzoekt u de door de DBNL gedigitaliseerde teksten met woorden. Het resultaat van een zoekactie wordt gepresenteerd in de vorm van een grafiek met op de x-as de dateringen van de teksten waarin het gezochte woord voorkomt en op de y-as het aantal vindplaatsen (V) voor dat woord in teksten uit het desbetreffende jaar. Desgewenst kunt u via het klikken op één van de bolletjes waaruit de grafiek is opgebouwd, doorgaan naar de vindplaatsen van de woorden in de teksten.

Over de DBNL ngram viewer is een videoclip beschikbaar, gemaakt ter gelegenheid van de oplevering op 15 januari 2015.

Zoekopties

Type één of meer woorden (maximaal 10) en klik op ‘zoek’. U kunt ook zoeken met een frase, bijvoorbeeld: “Jantje zag eens pruimen” (u moet de aanhalingstekens ook intypen). Desgewenst kunt u in uw zoekopdracht ook historische spellingsvarianten betrekken. Als u deze optie aanvinkt, dan zoekt de ngram viewer niet alleen naar het door u opgegeven woord ‘jeugd’, maar ook naar ‘jeucht’, ‘jueghd’, etc. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een experimentele service van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). In principe doorzoekt u altijd alle DBNL-teksten. Het is echter ook mogelijk om alleen de teksten van een bepaald genre (toneel, poëzie, etc.) te doorzoeken. Bij een nieuwe zoekopdracht kunt u naar eigen keuze of inzicht de oude resultaten laten staan of verwijderen.

Instellingen grafiek

De DBNL ngram viewer toont de resultaten als een grafiek. Standaard wordt de grafiek gebaseerd op de relatieve freqentie (Vr). U kunt echter ook een grafiek opvragen die is gebaseerd op de absolute frequentie (Va). Va is een redelijk betrouwbare schatting van het totaal aantal keren dat een woord voorkomt in de voor dat jaar beschikbare teksten. Vr is een redelijk betrouwbare berekening van de verhouding tussen het aantal keren dat een woord voorkomt en het totaal voor dat jaar via de DBNL gedigitaliseerde tekstvolume. Het is bij de huidige wijze van indexeren van het DBNL-corpus niet mogelijk om Va en Vr online met 100% rekenkundige precisie te berekenen.

Downloaden

U kunt de zoekresultaten downloaden of exporteren via de optie ‘Download’. U krijgt dan in csv-formaat het bestand waarop de grafiek gebaseerd is. Alle waarden waaruit de grafiek zijn opgebouwd (jaar, Va, Vr), zijn door komma’s gescheiden: dit maakt het mogelijk dit bestand ook in een ander programma (zoals Excel) te gebruiken.