Brinkeys is een porte-manteau van Brinkmanonderwerpen and Keywords. Brinkmanonderwerpen zijn het systeem dat de Koninklijke Bilbiotheek (KB) gebruikt om al hun teksten te categoriseren.

In de ICT with Industry workshop hebben we een systeem gebouwd dat automatisch brinkmanonderpen kan suggereren voor wetenschappelijke dissertaties. We hebben verschillende methoden geëvalueerd en gekozen voor een systeem gebaseerd op FastText.

Dit systeem zou in de toekomst gebruikt kunnen worden door werknemers van de KB om sneller en nauwkeuriger deze onderwerpen toe te kennen tijdens de metadata generatie.

Probeer het hieronder zelf uit!

Omslag Sorensen

Emotional scars : impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders

Hovens, Jacqueline Gerarda Francisca Maria

The aim of this thesis was to investigate the effect of childhood trauma and childhood life-events on the development and course of depressive and anxiety disorders, and to identify risk factors contributing to these associations. In brief, our findings indicate that childhood trauma is an important risk factor for the development of depressive and/or anxiety disorders, especially depressive and comorbid disorders, and predicts a more chronic course of illness. Emotional neglect, as core component of childhood trauma, is of particular relevance and has a predominant and strong negative impact on onset and course of depressive and anxiety disorders. Our mediation analyses demonstrate the lifelong scarring through which childhood trauma may affect cognitive style, personality traits and ultimately psychopathology in adulthood. The findings of this thesis are keys to increased awareness of the negative impact of childhood trauma on psychosocial functioning, personality profile, and psychopathology. Based on our findings, recommendations for Chapter 7 Summary 136 | and general discussion clinical practice and future research have been formulated.

Meer informatie

Omslag Development of the cardiac conduction system and cardiac anatomy in relation to genesis and treatment of arrhythmias

Development of the cardiac conduction system and cardiac anatomy in relation to genesis and treatment of arrhythmias

Jongbloed, Monica Reina Maria

Clinical mapping studies demonstrate that cardiac arrhythmias are often encountered at specific anatomical sites. The anatomical development of the heart and the cardiac conduction system are narrowly related. The thesis starts with a Chapter 1 that provides a general overview of the basics of cardiac development, development of the cardiac conduction system, markers for the developing cardiac conduction system and anatomical predilection sites for the occurrence of clinical arrhythmias. Next, attention is focused on clinical arrhythmias in adults in relation to cardiac anatomy, the treatment of these arrhythmias and imaging techniques used to visualise the substrate. Subsequently, in part I (Chapter 2-4) of the thesis, a developmental origin of clinical arrhythmias is hypothesized. The developing cardiac conduction system is studied and a developmental origin of clinical arrhythmias is hypothesized based on the spatial expression pattern of the conduction system marker CCS-lacZ in murine embryos. Furthermore, incorporation of the primitive pulmonary vein in the left atrium is studied in sequential developmental stages in humans. In part II (Chapter 5-10), the treatment of clinical arrhythmias that are initiated and/or perpetuated at specific anatomical locations in the heart (particularly the pulmonary veins) guided by imaging techniques for visualisation of the substrate, is described.

Meer informatie

Omslag Laparoscopic surgery in gynecology: studies about implementation and training

Laparoscopic surgery in gynecology: studies about implementation and training

Kolkman, Wendela

The development of gynecological laparoscopy in The Netherlands is slow. Laparoscopic training needs more emphasis during residency training. The laparoscopic simulator needs to be officially implemented into residency curriculum guidelines and incorporated into practice. Simulator training should be structured and mandatory, as a training tool, as well as a skills assessment tool. In order for residents to obtain a sufficient and uniform level of skills, their surgical skills need to be measured individually and objectively by means of the simulator. In addition, experts’ level on the simulator can be set as performance standards for residents and should be reached by residents before performing live laparoscopic surgery. Assisting during laparoscopic hysterectomy should be added to the requirements for graduation in the curriculum guidelines. To accomplish these recommendations, skilled laparoscopic gynecologists are required in every teaching hospital. Besides the beneficial aspects for residency training, a skilled laparoscopic gynecologist is needed to establish an internal referral system for procedures such as laparoscopic hysterectomy. For the other advanced laparoscopic procedures a regional or national referral system can be created.

Meer informatie

Mensenrechten in het Romeinse Recht?

Mensenrechten in het Romeinse Recht?

J. Giltaij (Jacob)

De vraagstelling van dit proefschrift kan aldus worden geformuleerd: ‘bestonden er in het klassieke Romeinse recht mensenrechten?’. Deze vraag roept talloze deelvragen op. De eerste van deze vragen moet zijn: wat kunnen we onder het begrip ‘mensenrechten’ verstaan? Het voor de hand liggende antwoord is de rechten vervat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948, dan wel in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens van 1950. Het is ook mogelijk terug te gaan naar de Franse ‘Déclaration des Droits de l’Homme’ van 1789 of naar de Amerikaanse ‘Bill of Rights’ van 1791, met name gezien de universaliteitspretentie in tijd en ruimte van de rechten in beide documenten. Als we nog verder teruggaan in de tijd, wordt de vraag problematischer: zouden bijvoorbeeld de Magna Charta van 1215 of de Vrede van Westfalen van 1648 gekwalificeerd kunnen worden als documenten waarin mensenrechten worden vastgelegd? Uitgangspunt van het onderzoek zijn dan ook niet zozeer de ‘mensenrechten’ als wel de ‘mensenrechtenidee’. Het is deze idee die ik in dit eerste hoofdstuk nader moet bepalen, voordat ik het klassieke Romeinse recht kan gaan onderzoeken. De werkelijke vergelijking met de moderne mensenrechtenidee zal bewaard worden voor de conclusie, ook omdat dit het onderzoek zou blootstellen aan het gevaar van het ondergeschikt maken van een historische werkelijkheid aan een concept uit het heden. Als er op enig moment vóór de conclusie gerefereerd wordt aan de mensenrechten of de mensenrechtenidee gebeurt dit expliciet of impliciet met de grootst mogelijke omzichtigheid1. Hetzelfde geldt voor termen als iniuria (krenking) of libertas (vrijheid): zonder nadere aanduiding worden deze gebruikt zoals deze in de desbetreffende literatuur gedefinieerd zijn. Op grond hiervan zouden de eerste vier hoofdstukken het best te lezen zijn als één grote probleemstelling, met de conclusie als het mogelijke begin van een antwoord.

Meer informatie

Omslag Laparoscopic surgery in gynecology: studies about implementation and training

De integrale beplantingsmethode, naar een dynamische benadering voor het ontwerpen van beplantingen

Ruyten, F.

In het openbaar groen van de stedelijke gebieden vinden met de toepassing van de traditionele beplantingsmethode diverse menselijke ingrepen plaats. Deze ingrepen staan in verband met het creëren van de noodzakelijke individuele ruimte voor de omvang uit de ouderdomsfase van houtige gewassen. Deze ingrepen omvatten het uitvoeren van dunningen of het beperken van de uitgroei, wanneer de beplanting buiten de ruimte van het plantvak treedt. Deze ingrepen zijn duur, dienen tijdig te worden uitgevoerd teneinde een onomkeerbare vergroeiing van de beplanting te vermijden en beïnvloeden een ongeschonden uitgroei.

Meer informatie

arrow down

Sleep dissertatie hier naar toe voor analyse

Voor meer informatie, zie dit rapport, of email voor vragen naar Alex Brandsen

logos

Selecteer Brinkeys

Hieronder zie je de keywords die zijn gegenereerd door het Brinkey systeem.

Lees de titel en samenvatting van deze dissertatie, en kies de keywords die er het beste bij passen.

Sleep keywords van links naar rechts om ze toe te voegen. Als je op "Check resultaat" klikt worden je keywords vergeleken met die daadwerkelijk door de KB zijn toegekent (maximaal 3).

Dit systeem zou in de toekomst gebruikt kunnen worden door werknemers van de KB om sneller en nauwkeuriger onderwerpen toe te kennen tijdens de metadata generatie.


Sleep keywords
hier naar toe

arrow right

KB Keywords

Hieronder staan de keywords die wel door de KB zijn toegekend, maar niet door ons algoritme zijn gevonden:

Voor meer informatie, zie dit rapport, of email voor vragen naar Alex Brandsen

logos

© Alex Brandsen, 2019.

Generating Brinkeys...

loading gif